جولای 19, 2019

ایزوالکتریک فوکوسینگ چیست؟

از این ویژگی می توان برای تفکیک پروتئین‌های گوناگون استفاده نمود. بدین طریق که شیبی از pH ایجاد می شود و پروتئین ها تحت تاثیر میدان […]