اهمیت موضوع کلونینگ  در چیست؟

در علوم زیستی و بیوتکنولوژی، به دلایل مختلفی نیاز داریم که ژن مدنظرمان را کلون کنیم. کلون به معنی ایجاد کپی های یکسان از ژن مد نظر است.  فرآیند کلونینگ به دلایل مختلفی می تواند رخ بدهد از تغییر ویژگی های یک سلول گرفته تا تولید پروتئین های نوترکیب.

به خاطر ساختار واجزا متفاوت سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی فرآیند کلونینگ و بیان پروتئین‌های نوترکیب در آن ها متفاوت است و از قوانین خاص خود پیروی می کند. اما معمولا فارغ از هدف کلونینگ و نیز میزبان بیانی انتخاب شده برای تولید پروتئین نو ترکیب، همواره غربال‌گری و کلونینگ اولیه در باکتری E.coli صورت می گیرد. دلایل فراوانی برای انتخاب این باکتری به عنوان میزبان کلونینگ وجود دارد که از جمله‌ی ان ها می توان به رشد سریع، پروتکل‌ها و و کتورهای در دسترس، راحتی کار با آن و… اشاره نمود. از این رو آشنایی با پروتکل ها و روند کلونینگ یک ژن در باکتری از اهمیت ویژه‌ای بر خور دار است.

 

مراحل کلونینگ یک ژن در باکتری E.coli چیست؟

مراحل کلونینگ ژن در میزبان

کلونینگ

چگونه می توان به پروتکل‌های اجرایی مطمئن دست یافت؟

 از بهترین کتبی که به درک  این فرآنید ها کمک می کند کتاب کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA  پروفسور براون و کلونینگ مولکولی سمبروک است.  دز این کتاب‌ها فرآیند کلونینگ و پروتکل‌های اجرایی آن ها به خوبی شرح داده شده است. اما متاسفانه کتاب هایی حجیم هستند و گاها بیش‌تر به مفاهیم تئوری در آن ها پرداخته شده است. کتاب حاضر کتابی است که با رویکردی کاملا عملی به موضوع کلونینگ و بیان پروتئین های نوترکیب در باکتری E.coli پرداخته است.