مفاهیم دشوار، شرح آسان

در سایت بایوکده

نویسندگان بایوکده، مطالب بیوتکنولوژی و بیولوژی را که دشوار به نظر می‌رسند، به سادگی شرح داده‌اند. در این قسمت از سایت بیوکده می‌توانید به مقاله‌های رایگان و پولی دسترسی داشته باشید. از نتیجه‌ی زحمات نویسندگان ما لذت ببرید!​​

یادگیری آسان مفاهیم مشکل

مقالات بیولوژی کاربردی و بیوتکنولوژی

شرح آسان مفاهیم دشوار

مفاهیم سرسخت بیولوژیک را با زبانی ساده بیاموزید

به چه فرایندی کلونینگ می گویند و چه کاربردی دارد:

مطلبی که در این بخش می‌خوانید مربوط به یکی از درس‌گفتارهایی است که در انستیتو‌پاستور ایران توسط استاد ارجمند دکتر خلج ارائه شده است. در این بخش زیر و بم‌های کلونینگ در قار‌چ‌ها را خواهید شناخخت. نکته‌ی مهم ا ین است که اکثر بیولوژیست‌ها با Ecoli  و پروکاریوت‌ها به عنوان یک میزبان برای بیان ژن بیشتر آشنایی دارند. در این مقاله که به طور رایگان در سایت ارائه شده است می‌توانید نکته‌های از نظر دور مانده را ببینید

کلونینگ چیست

کلونینگ در قارچ‌ها

مطلبی که در این بخش می‌خوانید مربوط به یکی از درس‌گفتارهایی است که در انستیتو‌پاستور ایران توسط استاد ارجمند دکتر خلج ارائه شده است. در این بخش زیر و بم‌های کلونینگ در قار‌چ‌ها را خواهید شناخخت. نکته‌ی مهم ا ین است که اکثر بیولوژیست‌ها با Ecoli  و پروکاریوت‌ها به عنوان یک میزبان برای بیان ژن بیشتر آشنایی دارند. در این مقاله که به طور رایگان در سایت ارائه شده است می‌توانید نکته‌های از نظر دور مانده را ببینید

کلونینگ و مهندسی ژنتیک

چگونه اسیدآمینه های یک داروی پروتئینی از نظر نوع و مقدار بررسی می شوند؟

یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای تعیین نوع و مقدار آمینواسید در یک ترکیب پروتئینی «آمینواسید آنالایزیز» (Amino acid Analysis) است. این روش بااینکه بسیار قدیمی است اما هنوز بسیار پرکاربرد است. 

چگونه با ترسیم نقشه ی پپتیدی یا پپتید-مپ می توان به هویت یک داروی پروتئینی پی برد؟

نقشه برداری پپتیدی روشی است که برای آنالیز کیفی داروها یا پروتئین‌ها استفاه می‌شود. برخلاف روش آنالیز آمینواسیدها،‌ به جای اسید در این روش از آنزیم استفاده می‌شود.

تهیه نقشه پپتیدی

ایزوالکتریک فوکوسینگ چه تکنینکی است؟

ایزوالکتریک فوکوسینگ

کریسپر، ماشینی کوچک برای کارهایی بزرگ در ویرایش ژنوم

کریسپر کس9
سیستم کریسپر-کَس۹

آیا می توان یک پروتئین دلخواه را در سطح سلول پستاندار یا باکتریایی بیان کرد؟

بیان یک پروتئین در سلول ها
فرآیند دُگمای مرکزی

خم کردن پروتئین، راهی به سوی داروهای جدید

مهندسی چندگانه و اتومات ژنوم
مهندسی چندگانه و اتومات ژنوم به وسبله‌ی روش MAGE

پروتئین ها، مولکول هایی جادویی!

تعیین ویژگی پروتئین
پروتئین

عامل بوی بد چیست؟


مولکولهایی که بوی بد ایجاد می‌کنند

بوی بد چگونه ایجاد می‌شود
بوی بد چگونه ایجاد می‌شود