ثبت نام برنزی در سمپوزیوم
فقط 20000 تومان
1. گواهی شرکت در سمپوزیوم 2. یک پوشه
ثبت‌نام نقره‌ای در سمپوزیوم
فقط 50000 تومان
1. گواهی شرکت در سمپوزیوم 2. پوشه  3. ناهار 4. عکس با پرده‌ی کروماکی 5. وبینار رایگان
ثبت‌نام طلایی در سمپوزیوم
فقط 80000 تومان
1. گواهی شرکت در سمپوزیوم 2.پوشه 3. ناهار 4.  عکس با پرده‌ی کروماکی 5. وبینار رایگان 6. master class رایگان