به خودتان ببالید 🙂

این فوق العاده است که شما به نشر کتاب علاقه مندید.


تیم بایوکده هم برای این علائق شما ارزش زیادی قائل است ویدئوی زیر را ببینید ما برای شما یک پیشنهاد بی نظیر داریم.

بایوکده در راستای حمایت از این جنبش بزرگ به ۱۰۰ نفر اولی که بلافاصله برای رزرو قرار داد اقدام کنند یک تخفیف ۱ میلیون ریالی در نظر خواهد گرفت.

 برای این که این فرصت برای اکثر دوستان بایوکده قابل دستیابی باشداین مبلغ رزرو بسیار کم و فقط ۱۰۰ هزار تومان است.

پس از اینکه رزرو توسط شما انجام شود مشخصات شما ثبت خواهد شد و شما مابقی مبلغ را هنگام انعقاد قرارداد پرداخت خواهید کرد.

در صورت انصراف این مبلغ پرداختی قابل استرداد است